O firmie

Strona główna » O firmie

wielkość tekstu:A | A | A

Zakłady Produkcyjne BD Brodzik Skład Opału Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu powstały we wrześniu 2000 r. Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/689/4158/W/2/2012/KL z dnia 17.11.2012 r. oraz koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/315/4158/W/DRG/2013/KL z dnia 06.03.2013 r.

W październiku 2014 roku została zmieniona nazwa Spółki na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu.
Decyzją nr DRE-4711-8(10)/2013/2014/4158/ZJ z dnia 19 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył P.H.U. BRODZIK Sp.J. z siedzibą w Zawierciu operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Zadania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a także sposób organizacji i wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne będące OSD, określają w szczególności przepisy art. 9c, 9d i 9g ustawy – Prawo energetyczne.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby odbiorców, zlokalizowanych na terenie byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ZAWTEX” w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 2/4.
Spółka wykonuje swą działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, stosując zasady zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia
w energie elektryczną oraz przestrzega obowiązujące przepisy.

 

Aktualności
 • Środa, 08 stycznia 2020 Urzędowe wyznaczenie operatora ...

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.496.2.18.2019AŁu z dnia 16 października 2019 roku wyznaczył z urzędu na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ...

dalej
 • Środa, 05 grudnia 2018 Urzędowe wyznaczenie operatora ...

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.492.30.49.2018.JO z dnia 26 października 2018 roku wyznaczył z urzędu na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ...

dalej
Ciekawostki
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy ...
dalej

P.H.U. Brodzik Spółka Jawna
ul. 11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 013 00
e-mail: biuro@broenergia.pl, marketing@broenergia.pl

 • gal5
 • gal4
 • gal3
 • gal2
 • gal1
Broenergia - naturalne źródła odnawialne. Dystrybucja i montaż paneli fotowoltaicznych.
Zapytanie
Poleć stronę
 • slajd1336
 • slajd217
 • slajd3311